VI ERBJUDER DIG - Mexim Ekonomi Service

Go to content

VI ERBJUDER DIG

 • Löpande bokföring
 • Fakturering
 • Skanning av leverantörsfakturor
 • Skattedeklarationer
 • Periodisk sammanställning
 • Månadsrapportering
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Bokslutsrapport
 • Kassaflödesanalys
 • Bolagsdeklaration
 • Privatdeklaration
 • Rådgivning
 • presentation av företagets siffror
 • Företagsbildning
Tillbaka till innehåll