Våra Tjänster - Mexim Digital Media

Title
Go to content
Baspaket
Egen hemsida med ett antal splater.
Lägg text/bild/video i spalter.
Du logga in dig på sida var och när du vill
Redigera din sida och spara
Spalterna i mobiltelefon i en förvalt ordning
Senast uppdaterd information i mobiltelefonen
Standardpaket
Allt som ingår i baspaket
Visa informationen i en tv-skärm.
Grafik och layout bestäms av dig
Sidan kan lämkas till din egen hemsida
Standardpaket +
Allt som ingår i standardpaket.
Sälja tjänster/produkter online.

Back to content