SKATTER - Bokföring & Redovisning

Go to content
BOKFÖRING
Vi bokför ditt företagsekonomi för att du som företager enbart skall driva ditt företag. Bokföring kräver specifik kunskap och kan vara tidskrävande samtidigt du ska fortsätta utveckla din verksamhet och jobba mot sin vision. Många småföretagare vill bokföriningen följer lagens krav på redovisning och att det görs det till ett rimligt pris oavsett om du driver en enskild firma, handelsbolag eller aktiebola. Vi kan hjälpa dig med bokföring till ett rymligt månadskostnad så du kan fokusera på att utveckla din affär.
Besök
Tumstocksvägen 5
187 66 TÄBY
Besök
Engelbrekts väg 24
191 64 SOLLENTUNA
Back to content