REDOVISNING - Bokföring & Redovisning

Go to content
REDOVISNING
Alla företag ska ha en redovisning över sina affärstransaktioner vilket ska bokföras löpande enligt bokföringsprincipen. Genom att ha en löpande redovisning kan man varje månad ta fram ekonomiska rapporter som visar hur företagets ekonomi ser ut. Detta är framförallt viktigt om man driver ett aktiebolag där styrelsen behöver underlag inför styrelsemötena så att de kan se att företaget utvecklas, att kassaflödet är bra och att företagets aktiekapital är intakt. Vi tar fram rapporter och analyser över företagets finansiella status.

Bokföring och redovisningen fungerar som så att man registrerar alla affärshändelser och för in dokumentationen enligt rutiner så att alla affärstransaktioner kan spåras i efterhand. Genom att löpande genomföra redovisning av företagets affärstransaktioner så har man kontroll över företagets ekonomi och korrekta underlag i samband med bokslut, revision och årsredovisningen.
Besök
Tumstocksvägen 5
187 66 TÄBY
Besök
Engelbrekts väg 24
191 64 SOLLENTUNA
Back to content