Bokföring & Redovisning

Go to content
BOKFÖRING
Vi hjälper små och medelstora företag med bokföring för en effektivare redovisning. Du behöver inte tänka på den löpande bokföringen, vi gör den åt dig. Vi har kompetensen och rutiner. Låt oss ta hand om din bokföring och säkerställa  leverans av alla viktiga papper till skatteverket. Du får en bokföring som är anpassad efter dina behov. Fokusera dig på din kärnverksamhet och låt oss utföra jobbet.
REDOVISNING
Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Till redovisning hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning. Redovisning utgör grunden för många av de beslut som fattas inom ett företag.
DEKLARATIONER
Vi hjälper enskild firma  med privata deklaration (dvs. inkomstdeklaration 1) och alla eventuella bilagor. Om du har flera verksamheter i din enskild näringsverksamhet redovisas och beskattas som en och samma näringsverksamhet. Enskild bolag skall lämna in en NE-blankett.
Handelsbolag och kommanditbolag skall lämna in N3A-blankett och bilagor för delägare i bolaget.
BOKSLUT
Alla företag och organisationer som har affärshändelser är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande och skickas till
Ett årsbokslut visar hur det gått för företaget under året och hur situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång.
FÖRETAGSBILDNING
Att starta ett företag kan verka enkelt. Det är dock viktigt att man har bra rådgivare innan man startar. Många frågor ska lösas redan innan verksamheten börjar. Har du en lönsam affärsidé? Vilken bolagsform är bäst för dig? Vad blir skattekonsekvenserna? Behöver jag låna pengar? Ska jag anställa personal? Frågorna är många och det är lätt att hamna snett från början. Kom till oss så kan vi vägleda dig.

Vi hjälp till att skapa affärsplan och budgetering för din verksamhet.
SKATTER
Skatt för enskild firma
Den som har en enskild firma har ingen lön utan lever bara på vinsten och därför är det bara vinsten som beskattas.

Skatt för Aktie Bolag
I ett aktiebolag betalar man en bolagsskatt på 21.4 % på företagets vinst. Om du vill dela ut hela vinsten (för att göra det enkelt) måste du emellertid skatta ytterligare 30 % i vinstskatt eftersom utdelningar räknas som inkomst av kapital.
Besök
Tumstocksvägen 5
187 66 TÄBY
Besök
Engelbrekts väg 24
191 64 SOLLENTUNA
Back to content