DEKLARATION - Mexim Ekonomi Service

Go to content

DEKLARATION

Deklaration fysiska personer
Vi kan hjälpa dig som företagare med din privata deklaration (dvs. inkomstdeklaration 1) och alla eventuella bilagor. De vanligaste bilagorna för företagare är K10, NE och N3A.

Deklarationstidpunkt för privatdeklaration och bilagor är den 2 maj.
Deklaration av enskild firma
Enskild firma har ingen deklaration för företaget. Den som bedriver enskild näringsverksamhet ska däremot lämna in en NE-blankett. För att vi ska kunna hjälpa dig med NE-blanketten krävs att räkenskapsårets redovisning är avslutad och att vi får tillgång till denna, samt föregående års deklaration och föregående års NE-bilaga.
Prisuppskattning för inkomstdeklaration 1 + NE-bilaga: 2500-3500 kr.

Deklarationstidpunkt för privatdeklaration och bilagor är den 2 maj.
Deklaration av handelsbolag
N3A-blankett för delägare i handelsbolag eller kommanditbolag
Ägare av handelsbolag ska lämna in N3A-blanketten. För att vi ska kunna hjälpa dig med N3A-blanketten krävs tillgång till handelsbolagets räkenskaper samt föregående års deklaration och föregående års N3A.
Prisuppskattning för inkomstdeklaration 1 + N3A-blankett: 4 000 kr
Back to content