BOKFÖRING - Mexim Ekonomi Service

Go to content

BOKFÖRING

Bokföring för mindre företag ska inte vara komplicerat, utan det ska hanteras så det är enkelt för dig som företagare att driva företag. Är du ett större företag läs mer här. Bokföring kräver specifik kunskap och kan vara tidskrävande samtidigt du ska fortsätta utveckla din verksamhet och jobba mot sin vision. Sådant som inspirerar dig. Många småföretagare vill veta att de följer lagens krav på redovisning och att de gör det till ett rimligt pris, oavsett om de driver en enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller förening. Vi kan hjälpa dig så du kan fokusera på att utveckla din affär.
Du kan lämna över hela redovisningen till oss. Du får en personlig redovisningskonsult som snabbt kommer igång och levererar allt du behöver. Med jämna mellanrum träffas vi och följer upp resultatet och ger tips på hur du kan effektivisera och öka lönsamheten.
  • Vi sköter redovisningen i våra system och levererar allt som krävs till myndigheterna
  • Vi håller koll på skatter och avgifter, bevakar företagets skattekonto och meddelar dig när det är dags att betala.
  • Vi meddelar dig när du behöver komma in med något underlag (blanketter, kvitton, fakturor eller annat bokföringsmaterial)
  • Vi kommunicerar ekonomi på din nivå och utifrån dina villkor
  • Du kan släppa redovisningens börda och fokusera på att skapa värde i ditt företag

Back to content