BOKFÖRING - Bokföring & Redovisning

Go to content
BOKFÖRING
Låt oss ta hand om ditt företagsbokföring för att du skall ha tid för att driva ditt företag på bästa sätt. Bokföring kräver specifik kunskap och kan vara tidskrävande. Som företagare vill du bokföriningen skall följa lagens krav på redovisning och att det görs det till ett rimligt pris oavsett om du driver en enskild firma, handelsbolag eller aktiebola. Vi kan hjälpa dig med bokföring till ett rymligt månadskostnad så du kan fokusera på att utveckla din affär.

Du kan lämna över hela redovisningen till oss. Du får en personlig redovisningskonsult som snabbt kommer igång och levererar allt du behöver. Med jämna mellanrum träffas vi och följer upp resultatet och ger tips på hur du kan effektivisera och öka lönsamheten.
  • Vi sköter redovisningen i våra system och levererar allt som krävs till myndigheterna
  • Vi håller koll på skatter och avgifter, bevakar företagets skattekonto och meddelar dig när det är dags att betala.
  • Vi meddelar dig när du behöver komma in med något underlag (blanketter, kvitton, fakturor eller annat bokföringsmaterial)
  • Vi kommunicerar ekonomi på din nivå och utifrån dina villkor
  • Du kan släppa redovisningens börda och fokusera på att skapa värde i ditt företag
Besök
Tumstocksvägen 5
187 66 TÄBY
Besök
Engelbrekts väg 24
191 64 SOLLENTUNA
Back to content