Mexim Ekonomi Service

Go to content
BOKFÖRING
Vi hjälper små och medelstora företag med bokföring för en effektivare redovisning. Du behöver inte tänka på den löpande bokföringen, vi gör den åt dig. Vi har kompetensen och rutiner. Låt oss ta hand om din bokföring och säkerställa  leverans av alla viktiga papper till skatteverket. Du får en bokföring som är anpassad efter dina behov. Fokusera dig på din kärnverksamhet och låt oss utföra jobbet.
REDOVISNING
Redovisning handlar om att sammanställa och dokumentera ekonomisk information rörande företagets ställning och resultat. Till redovisning hör den dagliga bokföringen av företagets affärshändelser, men även bokslut och årsredovisning. Redovisning utgör grunden för många av de beslut som fattas inom ett företag.
DEKLARATIONER
Vi hjälper enskild firma  med privata deklaration (dvs. inkomstdeklaration 1) och alla eventuella bilagor. Om du har flera verksamheter i din enskild näringsverksamhet redovisas och beskattas som en och samma näringsverksamhet. Du som bedriver enskild näringsverksamhet skall lämna in en NE-blankett.

Handelsbolag och kommanditbolag skall lämna in N3A-blankett och bilagor för delägare i bolaget.
BOKSLUT
Alla företag och organisationer som har affärshändelser är skyldiga att varje räkenskapsår avsluta den löpande bokföringen med ett bokslut. Bokslutet måste vara i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. En årsredovisning är mer omfattande och skickas till
Ett årsbokslut visar hur det gått för företaget under året och hur situationen ser ut vid räkenskapsårets utgång.
FÖRETAGSBILDNING
Vi hjälper små, medelstora och stora företag till effektivare redovisning. Med våra flexibla redovisningstjänster väljer du vilka delar av företagets redovisning du vill outsourca. Få tillgång till expertkompetens och moderna system anpassat efter ditt behov.
läs mer
SKATTER
Vi hjälper små, medelstora och stora företag till effektivare redovisning. Med våra flexibla redovisningstjänster väljer du vilka delar av företagets redovisning du vill outsourca. Få tillgång till expertkompetens och moderna system anpassat efter ditt behov.
läs mer
Back to content